Wegens het schaarser worden van goede- en droge bouwgronden is men verplicht de nattere gronden te gaan gebruiken als bouwgrond. Indien men een kelder wenst, moet men 100% zeker kunnen zijn dat deze waterdicht is omdat er bij veel van de huidige  bouwgronden het grondwaterpeil hoger is dan het keldervloer niveau. Dit houdt in dat een kelder continu in het waterstaat.
Kelders moeten momenteel ook aan heel wat meer eigenschappen voldoen dan vroeger. De kelderruimtes worden meer en meer gebruikt als echte leefruimtes zoals, hobbyruimte, relax ruimte, kantoor, enz.
Door al deze noden en eisen moet een kelder 100 % voldoen aan waterdichtheid. Bij een ter plaatse gegoten kelder heeft men ook zeer weinig beperkingen qua vorm en grote.
Hoe gaan wij te werk:
Eerst zorgen wij voor een gedetailleerde prijsofferte aan de hand van de door u bezorgde plannen en studies.
Zodra er een akkoord is betreffende de offerte zullen wij uw bestelling opnemen in onze planning.
We beginnen met de inplanting van de kelder op  de bouwplaats met u, uw architect of een landmeter.
Van zodra de kelder is uitgezet, kunnen we beginnen met de grondwerken.

Na het voltooien van de grondwerken maken wij de bekisting voor de keldervloer. Eerst plaatsen wij PVC-folie, daarna afstandhouders waarop de onderwapening komt. Hierop worden opnieuw afstandhouders geplaatst om de bovenwapening te plaatsen.


Dit is van groot belang omdat de wapening op de juiste positie in de keldervloer moet liggen, volgens de voorschriften van de ingenieur.
Op de plaats waar de wanden komen, plaatsen wij een waterkeringsplaat in PVC of ijzer, indien gewenst.
Zodra de wapening klaar is, kunnen we de betonvloer storten en indien gewenst polieren, zodat U een volledige afgewerkte vloer heeft.

+/- 1 Week later, na het uitharden van de vloer, beginnen we met het plaatsen van bekisting voor de wanden, de wapening van de wanden en alle doorvoeren voor zowel de nutsvoorzieningen, verluchtingen, elektriciteit, kortom alles wat in de wand moet zitten. Zodra dit klaar is, storten we beton in de bekistingen en laten we de wanden uitharden.

Na het uitharden van de wanden kan de bekisting worden weggenomen en ruimen wij de werf op.
Indien gewenst, kunnen wij ook zorgen voor de dekvloer boven de kelder zodat u onmiddellijk kan starten met de bouw van uw project. Hiervoor kan u een bijkomende offerte opvragen.
Zodra de dekvloer op de kelder is geplaatst, zijn alle wanden aan de bovenkant verbonden en kan de spatie tussen de kelderwanden en de grond worden opgevuld.